Prowadzący wykłady i warsztaty:

dr inż. Paweł Janowski, fizyk jądrowy i popularyzator nauki, wykładowca akademicki.
– laureat Medalu im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
– finalista konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Naukowiec organizowanego przez Polską Agencję Prasową;
– laureat Nagrody im. Prof. Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki;
– współorganizator wielu imprez popularnonaukowych jak Festiwal Nauki oraz Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, Piknik Nauki w Warszawie, Moc Odkrywców w Rzeszowie, Pogórzańskie Atrakcje Naukowe w Łużnej itp.;
– wykładowca dwóch uniwersytetów dzieci, autor wielu wykładów popularnych, pokazów i warsztatów naukowych dla publiczności od przedszkola po uniwersytety III wieku;
– prowadzący cykle popularnonaukowe (YouTube) jak: Czas Nauki, W prostych słowach, Bunkier Nauki, AGH Nauka Spotkania;
– koordynator obszaru Fizyka projektu Małopolska Chmura Edukacyjna;
– kierownik z ramienia AGH projektu Erasmus+ films4edu.

dr Agata Lada, chemik, popularyzator nauki, nauczyciel chemii w szkole ponadpodstawowej, wykładowca
akademicki.
– koordynator merytoryczny projektu w obszarze chemia odpowiedzialny za opracowanie koncepcji merytorycznej obszaru chemia (Małopolska Chmura Edukacyjna – Nowy Model Nauczania realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 2016 rok – nadal);
– wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego przy Akademii Tarnowskiej;
– współautor programu i współprowadząca zajęcia: Zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Warsztaty z chemii dla uczniów szkół średnich;
– autor zestawów zadań do zajęć programu wyrównawczego z chemii w ramach realizacji Projekt PUK Chemi@PLUS – program uatrakcyjnienia kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym;
– współautorka programu Chemia i biologia w medycynie dla uczniów szkół gimnazjalnych.

dr Krzysztof Kleszcz, chemik, popularyzator nauki, wykładowca akademicki.

– organizator i prowadzący wykłady on-line w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru chemia,
– organizator i prowadzący wykłady i pokazy doświadczeń w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców;
– autor licznych wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów dla różnych grup wiekowych;
– laureat Nagrody dla Młodego Naukowca w PWSZ w Tarnowie w roku 2017;
– autor krótkich filmów edukacyjnych z zakresu chemii.

dr Małgorzata Martowicz, chemik, popularyzator nauki, wykładowca akademicki.

– autorka wielu wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów dla publiczności najmłodszej (Uniwersytet Dziecięcy przy Akademii Tarnowskiej), szkół podstawowych i średnich (Tarnowskie piątki chemiczne, Małopolska Noc Naukowców) oraz najstarszej (Uniwersytet III wieku przy Akademii Tarnowskiej)
– autorka programu i prowadząca zajęcia w ramach „klas patronackich” dla szkół średnich miasta Tarnowa
– prowadząca zajęcia laboratoryjne z młodzieżą polsko – niemiecką w ramach projektu realizowanego wspólnie z III LO w Tarnowie
– autorka wykładów oraz prowadząca zajęcia laboratoryjne w ramach projektów „Mój rozwój – moja przyszłość” oraz „Mistrzowie w zawodzie” prowadzonych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
– prowadząca wykłady on-line oraz warsztaty weekendowe w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru chemia
– autorka zestawów zadań do zajęć programu wyrównawczego z chemii w ramach realizacji Projekt PUK Chemi@PLUS – program uatrakcyjnienia kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym;
– koordynator „Tarnowskiego konkursu chemicznego” – ogólnopolskiego konkursu wiedzy chemicznej dla szkół podstawowych
– koordynator kierunku Chemia w programie międzynarodowej wymiany studentów – Erasmus
– promotor pracy nagrodzonej w konkursie im. Tadeusza Tertila za najlepszą pracę licencjacką (Licencjatka Magdalena Kosiba, tytuł pracy: „Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa”)

dr inż. Piotr Niemiec, chemik, popularyzator nauki, wykładowca akademicki.
– organizator i prowadzący: wykłady on-line w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru chemia, warsztaty weekendowe i tygodniowe w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru chemia, wykłady interaktywne dla dzieci w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, pokazy i demonstracjne z chemii w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie;
– autor krótkich filmików przedstawiających doświadczenia chemiczne wchodzące w skład podstawy programowej z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym;
– coach w projekcie Warsztaty Przyszłego Naukowca realizowanego przez studentów Naukowego Koła Chemików „OZON” i pracowników Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie realizowanego ze środków UE: Europejki Korpus Solidarności;
– były wolontariusz stowarzyszenia „Wiosna” odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów naukowych z obszaru chemia i fizyka dla uczniów szkoły podstawowej;
– współorganizator dni otwartych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.

Dział Obsługi Laboratoriów Chemicznych

Kierownikiem Działu od lat jest mgr Marta Petelicka, a funkcję Zastępcy od roku 2020 pełni mgr Daniel Długosz. Pracownicy Działu zapewniają obsługę naukowo-techniczną studenckich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w toku studiów na kierunkach: Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Kosmetologia, Położnictwo, Wychowanie Fizyczne oraz Technologia Chemiczna. Dział OLC co roku planuje i realizuje niezbędne zakupy obejmujące odczynniki chemiczne, szkło oraz sprzęt laboratoryjny; dba o racjonalne zużycie substancji chemicznych i ich bezpieczne przechowywanie.

Pracownicy Działu angażują się również w wiele projektów realizowanych na Uczelni. Biorą udział w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, służą swoją pomocą przy realizacji Małopolskiej Nocy Naukowców i Tarnowskich Piątków Chemicznych. W ramach współpracy podejmowanej ze szkołami Regionu obsługują zajęcia laboratoryjne prowadzone dla Klas Patronackich oraz Warsztaty Przyszłego Naukowca. Dział OLC przygotowuje również stanowiska laboratoryjne dla uczniów w ramach  Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. Obejmuje również wsparciem studentów działających w Kole Chemików OZON.

 

Organizacja i nadzór projektu:

dr Wioletta Jachym, wykładowca akademicki, animator zajęć dla dzieci i młodzieży

– organizator i prowadząca zajęcia tematyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
– współorganizator dni otwartych w Katedrze Pedagogiki Akademii Tarnowskiej.

 

Skip to content