Per scientiam ad astra

Pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej

Projekt Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauki poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni akademickiej. W trakcie projektu stawiamy na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania. Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów naukowych.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych (klasy 1-5).

Czas trwania projektu: wrzesień 2023 r. – kwiecień 2025 r.

Celem głównym projektu jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez organizację ogólnodostępnych wykładów i warsztatów ukazujących przydatność wiedzy naukowej w życiu społeczno-gospodarczym człowieka.

Cele szczegółowe projektu obejmą:

  • stworzenie możliwości nieodpłatnego udziału uczniów w pozaszkolnych wydarzeniach ukazujących przydatność
    wiedzy naukowej w codziennym życiu;
  • stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią akademicką.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie:

  • 36 wykładów popularnonaukowych z zakresu chemii i fizyki,
  • 18 praktycznych warsztatów popularnonaukowych z zakresu chemii i fizyki,
  • 1 konkurs popularnonaukowy.

Wszystkie bieżące informacje będą pojawiały się w zakładce Aktualności

Dodatkowym kanałem informacyjnym projektu jest profil w mediach społecznościowych, na którym udostępniane będą wszystkie najważniejsze informacje związane z realizacją projektu. Zaobserwuj nas.

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy wykładowcami Katedry Chemii i Katedry Pedagogiki Akademii Tarnowskiej. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni studenci kół naukowych: Naukowego Koła Chemików OZON oraz Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Paideia.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, nr projektu POPUL/SP/0040/2023/01, kwota dofinansowania 165 070,50 zł, całkowita wartość projektu 183 426,00 zł.

Skip to content